?

Log in

No account? Create an account
теми друзі календар про мене Previous Previous наступне наступне
Нотатки туберкульозного Епідеміолога / Заметки туберкулёзного Эпидемиолога
ЛИШИЛИСЬ ТІЛЬКИ ЧЕСТЬ І СМЕРТЬ / ОСТАЛИСЬ ТОЛЬКО ЧЕСТЬ И СМЕРТЬ
galimsky
galimsky
Качаем права с ЖЕКа

Начальнику ___________________________

                                                        __________________________________

                                                        _________________________________

                                                                                                              (Прізвище, назва та адреса організації)

 

АКТ-ПРЕТЕНЗІЯ

про неналежне надання або ненадання послуг

(складається в 2-х екземплярах)

м. _____________________________           «___» ________________ 20___ р.

(назва населеного пункту)                                                                             (дата складення)

Споживач _________________________________________________________________

                               (прізвище, ім'я, по-батькові)

висловлює претензії   виконавцю   щодо   якості   надання послуг з___________________

(види послуг)

______________________________________________________________________________________________________________

в частині ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(види порушень, кількісні та/або якісні показники надання послуг)

в період  з ________________________ 20___р.     до _______________________ 20___р.

У зв'язку  з  викладеним,   вимагаю зробити перерахунок розміру плати  за  неналежно  надані  (або  ненадані)  послуги, зазначені в даному акті    споживачу (ам) згідно з умовами договору про ______________________________________________________________________

Цей акт склали:

Виконавець в особі_______________________    Споживач________________________________

________________________________________  _________________________________________                                                            (П.І.Б.)                                                                                                  (П.І.Б.)   

________________________________________   _________________________________________

________________________________________  _________________________________________

(посада)                                                                                                              (адреса)

____________ телефон ____________________   ____________ телефон_____________________

 

_____________________                                        ____________________

(підпис)                                                                                                (підпис)

У разі  неприбуття  представника  виконавця  в   установлений договором строк для проведення перевірки кількісних та/або якісних показників   або   необґрунтованої    відмови    від    підписання акта-претензії він вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі   (ст. 18 Закону України «Про житлово-комунальні послуги):

1.Споживач _____________________________   2. Споживач______________________________

________________________________________   _________________________________________

                                               (П.І.Б.)                                                                                                  (П.І.Б.)   

адреса __________________________________  адреса ___________________________________

________________________________________   _________________________________________

 

________________________________________ _________________________________________

(підпис)                                                                                               (підпис)

В ворде можно скачать тут http://www.minjkg.gov.ua/engine/download.php?id=738
3 comments або Leave a comment
Comments
chumacky_shlyah From: chumacky_shlyah Date: January 30th, 2010 06:32 am (UTC) (Link)
Дякую, додам собі в вибране. Ніби зараз тьху-тьху, але були випадки, коли треба було. Ніби й сам грамотний, але шукати ці посилання на статтю ні і там інші нюанси... ще раз дякую!
g_frimen From: g_frimen Date: January 30th, 2010 09:48 am (UTC) (Link)
дякую, шукав давно тепер вони мені повийобуються!
book_bird From: book_bird Date: February 2nd, 2010 08:56 pm (UTC) (Link)

Дякую

Корисно.
В вобране!
3 comments або Leave a comment