November 13th, 2009

Пиздец...

Статус: Чинний
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ САНІТАРНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
N 2711.11.2009
м.Київ
Про заходи щодо вакцинації населення проти грипу, в т.ч. пандемічного

Ураховуючи наявну епідемічну ситуацію з грипу та ГВРІ, на виконання Указу Президента України від 31.10.2009 р. № 887/2009 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30.10.2009 р. "Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху пандемічного грипу в Україні", постанови Верховної Ради України від 05.11.2009 р. № 1700-VI "Про ситуацію, що склалася у зв'язку з епідемією грипу та пандемічного грипу А (H1N1), та першочергові заходи протидії її поширенню", постанови Кабінету Міністрів України від 30.10.2009 р. № 1152 "Про запобігання поширенню грипу типу А/Н1N1/Каліфорнія/04/09 і гострих респіраторних захворювань серед населення", Рекомендації ВООЗ щодо вакцинопрофілактики проти пандемічного грипу типу А/Н1N1/ від 13.07.2009 р., позицію АМН України (лист від 09.11.2009 р. № 1-03/1878) щодо заходів імунопрофілактики та керуючись статтями 30, 40 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", статтями 11, 12 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", з метою профілактики захворюваності на грип в Україні

Постановляю:

1. Вважати найважливішим ефективним заходом протидії епідемії грипу як сезонного, так і пандемічного, проведення профілактичних щеплень.
2. Раді міністрів АР Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям, органам місцевого самоврядування:
2.1. Забезпечити належні умови для проведення добровільних профілактичних щеплень проти грипу, в т.ч. пандемічного, усіх верств населення, в першу чергу тих, що відносяться до груп ризику.
2.2. Рекомендувати залучати всі можливі джерела фінансування, у встановленому законодавством порядку, для додаткової закупівлі вакцин з метою профілактики сезонного та пандемічного грипу.
2.3. Вжити додаткових заходів для захисту від інфікування збудником грипу, в т.ч. пандемічного, шляхом проведення профілактичних щеплень проти сезонного та за наявності вакцини - пандемічного грипу медичних працівників, у першу чергу тих, хто контактує з хворими на грип та ГРВІ.
2.4. Рекомендувати залучати до проведення санітарно-освітньої роботи серед населення щодо профілактичних щеплень для профілактики грипу працівників Товариства Червоного Хреста, інших громадських організацій.
3. Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, головним управлінням охорони здоров'я Дніпропетровської, Львівської, Луганської, Харківської, Управлінню охорони здоров'я та курортів Вінницької, Управлінню охорони здоров'я та медицини катастроф Черкаської, управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державних адміністрацій, головним державним санітарним лікарям АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя, на водному, залізничному, повітряному транспорті, об'єктів з особливим режимом роботи:
3.1. Профілактичні щеплення проти сезонного та пандемічного грипу проводити на територіях із стабільною епідемічною ситуацією на грип та ГРІВ без перевищення епідемічного порогу, згідно з вимогами розділів 3 та 4 Календаря профілактичних щеплень в Україні, затвердженого наказом МОЗ від 03.02.2006 р. № 48 "Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02.06.2006 р. за N 665/12539, вакцинами, зареєстрованими в установленому порядку.
3.2. Вести в регіонах роз'яснювально-просвітницьку роботу серед населення, в тому числі через засоби масової інформації, про епідемічну ситуацію з грипу, ефективність профілактичних заходів, у першу чергу імунізації проти грипу.
3.3. Забезпечити моніторинг за проведенням профілактичних щеплень проти грипу в регіонах з щоденним поданням до 1600 Центральній СЕС МОЗ України інформації за встановленою формою для подальшого узагальнення прогнозу епідемічної ситуації та розробки профілактичних заходів і подання їх до МОЗ.
3.4. При надходженні обладнання для проведення молекулярно-генетичних досліджень вжити невідкладних заходів для його введення в експлуатацію та проведення досліджень з визначення етіологічної структури грипу та ГРВІ в регіонах.
3.5. Використовувати вірусологічний моніторинг для виявлення додаткових груп ризику з метою врахування їх при плануванні та проведенні вакцинації проти грипу.
4. Директорам ДУ "Український інститут стратегічних досліджень, ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського" АМН України, ДП "Центр імунобіологічних препаратів", головному лікарю Центральної СЕС МОЗ України:
4.1. Удосконалити проведення пропаганди щодо профілактичних щеплень з урахуванням регіональних відмінностей та особливостей цільових груп населення, що підлягають профілактичним щепленням, з використанням науково обґрунтованих даних про переваги сучасних імунобіологічних препаратів та інтенсивності епідемічного процесу.
4.2. Розробити та подати на затвердження до МОЗ, у двотижневий строк, додаткові інформаційно-агітаційні матеріали щодо проведення роз'яснювально-просвітницької роботи про необхідність профілактичних щеплень проти грипу, у т.ч. пандемічного, серед населення, особливо вагітних та інших контингентів, передбачених пунктом 5 розділу 3 наказу МОЗ від 03.02.2006 р. № 48.

5. Ректорам вищих навчальних медичних закладів III-IV рівнів акредитації, директорам науково-дослідних установ МОЗ та АМН України:
5.1. Вважати пріоритетними напрямками наукових досліджень розробки з питань імунопрофілактики.

5.2. Надавати органам охорони здоров'я науково-практичну та методичну допомогу з імунопрофілактики.

Контроль за виконанням постанови покладаю на першого заступника головного державного санітарного лікаря України Мухарську Л. М.





О.М.Біловол



Комментарий: сижу жду, когда у нас законы физики будут постулировать постановами кабмина...
Синклер

"Купатися чи не купатися " - ці б... питання... (Вакцинация от гриппа)

Сергей Дибров (аки [info]dibrov_s) в своем посте http://dibrov-s.livejournal.com/142437.html пишет:

Государство исполняет свою обязанность и обеспечивает желающим возможность привиться против гриппа, как сезонного, так и пандемического.
Соответствующее Постановление подписано главным государственным санитарным врачом Украины:
http://moz.gov.ua/ua/main/docs/?docID=14088
Особенно "доставляют" весьма содержательные п. 1 и п. 5.1, но то такое.

Теперь пришло время гражданам принимать решение: воспользоваться ли своим правом на прививку, или же реализовать свое право на отказ от нее.

Согласно Постановлению, государство будет проводить не только санитарно-просветительскую работу о пользе вакцинации, но и пропаганду, учитывающую региональные отличия и особенности целевых групп населения, к которым, в первую очередь, относятся врачи и беременные.

В свою очередь, хотелось бы, чтобы при принятии решения гражданам была доступна и другая информация, например:
- о том, что применяющиеся вакцины против пандемического гриппа созданы в срочном порядке (с момента их изобретения прошли всего 2-3 месяца) и не прошли всего полагающегося перечня испытаний;
- о том, что половина врачей Великобритании и Франции не намерена вакцинироваться против грипа A/H1N1;
- о том, что американские государственные органы и производители вакцин
официально предупреждают о том, что вакцины не проверены надлежащим образом и рекомендуют назначать их, в частности, беременным женщинам, только в случае острой необходимости;
- о том, что в Швейцарии
запрещена вакцинация пожилых и беременных британской вакциной против пандемического гриппа, которая сейчас проходит ускоренную процедуру регистрации в Украине;
- о том, что по действующему американскому законодательству производители вакцин против пандемических заболеваний имеют иммунитет против судебных претензий;
- о том, что президент США Барак Обама не дал согласие на вакцинацию своих детей;
- о том, что правительство Германии приобрело два вида вакцин: несколько миллионов доз "обычных", для простых граждан, и несколько десятков тысяч - тех, кто "равноправнее", во главе с Анжелой Меркель;
- наконец, о том, что в двух странах (из шести, начавших кампанию вакцинации против пандемического гриппа) прививки остановлены после первых сообщениях о трагических случаях. Случаи смерти вскоре после вакцинации отмечены в
Норвегии, Швеции, Израиле, Венгрии.

Напоследок - пример агитационного ролика за проведение прививок против свиного гриппа (США, 1976 год). Напомню: тогда из-за прививки умерло в тридцать раз больше людей, чем собственно от болезни.

Будьте здоровы!



вышеизложенное прошу к пеару!

P.S. В связи с недавним заявлением министра здравоохранения Украины ( http://moz.gov.ua/ua/main/press/?docID=14010 ) я хочу напомнить, что по-прежнему готов ( http://galimsky.livejournal.com/452746.html ) в любое время предоставить правоохранительным органам в присутствии своего адвоката комментарии, поряснения, копии и оригиналы имеющихся у меня документов заявлений в средствах масовой информации, цифровые аудиозаписи, и проч и в которых может содержаться информация и доказательства касательно действий и бездействия висших должностных лиц Минздрава Украины в ходе проведения компании дополнительной иммунизации от кори и краснухи (в мае 2008 года).
Дать бы вам всем молотком по голове

Таміфлю з посередником і без. Ціна втрачених життів

13.11.2009 20:48 ___ Олександр Акименко, Єгор Соболєв, для УП
http://pravda.com.ua/news/2009/11/13/105268.htm

Більшість загиблих у перші дні епідемії не отримували препарату, який міг врятувати їх життя.
"Таміфлю надійшов до нас два дні тому. Але пацієнтам його поки що ніхто не видавав", - розповідала на десятий день після перших смертей лікар з Тернополя. На той момент лише у її лікарні від пневмонії – найпоширенішого ускладнення, яке викликає грип A(H1/N1) – померло 10 людей.
Чому його не було до початку епідемії? Чому не всі українські лікарі знали пораду Всесвітньої організації охорони здоров’я – проти цього грипу у перші 40 годин ефективний озельтамівір (Таміфлю – його комерційна назва).
Цим матеріалом бюро журналістських розслідувань "Свідомо" починає з'ясовувати, яке має дати відповідь на запитання: чому Україна виявилася неготовою до епідемії?
Починалося все добре. У квітні, одразу після того як ВООЗ оголосила попередження про загрозу пандемії, уряд виділив 50 мільйонів гривень на підготовку до нападу вірусу.
У переліку першочергових витрат, що був затверджений зібраною Міністерством охорони здоров’я робочою групою, був єдиний лікарський засіб – Таміфлю. Причому члени робочої групи – переважно заслужені лікарі - послалися на ту саму рекомендацію ВООЗ: проти свинячого грипу діє озельтамівір. Тобто в міністерстві добре розуміли значення цих ліків у випадку епідемії.
Що сталося потім? МОЗ не відповів на наш запит з проханням надати копію рішень, якими визначили в кого що купити. Але джерело у штабі з протидії епідемії неофіційно надав ці дані. На Таміфлю було витрачено 11 076 128 гривень.
Було закуплено 44 128 упаковок. Ціна однієї склала 251 гривню. Постачальником виступила зареєстроване у Києві ЗАТ "Ганза".
Це відома у фармацевтичних колах компанія, яка займається постачанням ліків. Запитання в іншому. Чому уряд не звернувся напряму до виробника Таміфлю? Ним є світовий фармацевтичний гігант Roche, чия штаб квартира розташована у Швейцарії.
На сайті компанії ми знайшли повідомлення ще від 1 липня, яке на хвилину позбавило нас мови.

"Сьогодні Roche оголошує про початок "Програми створення резервів Таміфлю" для економік, що розвиваються. Ця програма, яка вступає в дію негайно, спрямована на те, щоб забезпечити доступність "Таміфлю" (озельтамівіру) для урядів та пацієнтів у країнах, що розвиваються, у той час, коли Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію грипу.
Roche транспортує запаси [Таміфлю] урядам країн, яких стосується ця програма у випадку оголошення пандемічного грипу або у випадку надзвичайної ситуації чи крайньої необхідності на запит урядів. Країна може скористатися можливістю такої покупки у будь-який час.
"Повна ціна за упаковку з 10 капсул Таміфлю, без податків та місцевих зборів складає:
- від 5 до 6 євро за упаковку 75 мг;
- від 3 до 3,65 євро за упаковку 45 мг;
- від 2 до 2,55 євро за упаковку 30 мг".
На останній сторінці медіа-релізу перераховані країни, які можуть скористатися цією пропозицією. Серед них є і Україна.
Тобто 1 липня виробник Таміфлю запропонував уряду купити препарат по ціні майже вчетверо дешевшій, ніж пізніше купили у посередника. За даними джерела, угода із ЗАТ "Ганза" датована 17 вересня. У чиновників МОЗ було півтора місяця, щоб порахувати, що краще: 6 євро у виробника чи 251 гривня у посередника?
Ми запитали у Юрія Константінова, директора департаменту МОЗ, який очолював групу по супроводу закупівлі, чому міністерство не скористалося пропозицією Roche. Він відповів: "Я не знаю про таку пропозицію".
Ця відповідь звучатиме ще переконливіше, якщо зрозуміти, кому належить "Ганза".
Система з розкриття інформації на фондовому ринку України інформує, що станом на 2008 рік співзасновником та генеральним директором компанії був Петро Багрій. А ще він був співзасновником компанії "Матрикс". Разом із… Юрієм Константіновим. Останній був ще й директором цієї науково-виробничої фірми.
Ми подзвонили Багрію і запитали про цей зв'язок.
– Ми створили з ним фірму. Це що, заборонено? - здивувався він.
– Вам не видається дивним, що він очолював групу, яка вирішувала що треба купувати для попередження епідемії?
– Але робоча група – це ж колегіальний орган, - відповів Багрій. - Засідали спеціалісти, обґрунтовували, напевне. Яке це має значення? Не я ж його вибрав. Не він сам себе. Його визначив міністр... Чи якась інша процедура. А якби він до цього працював у іншій компанії, то що?
– Компанія Roche ще 1 липня запропонувала ряду країн закупити "Таміфлю" за зниженою ціною!
- Я не знаю. Може, така інформація є, але чому уряд не звертався, щоб напряму купити у компанії Roche, - це, мабуть, запитання до уряду, - виправдовувався Багрій.
Це справді запитання до уряду. Який, до речі, звернувся до Roche і купив Таміфлю по 6 євро за упаковку вже в розпал епідемії в Україні.
Ви могли бачити це на екранах телевізорів – Юлія Тимошенко, Віра Ульянченко і Петро Порошенко особисто зустрічали літак зі Швейцарії, запросивши телекамери. Тільки було це вже 2 листопада, коли перші жертви свинячого грипу були мертві.
Українська влада зустрічає літак з Таміфлю. Фото Рейтер

До речі, керівники МОЗ намагалися переконати нас, що це особиста заслуга високопосадовців. І що до цього дешевше ніж 251 гривня купити було неможливо.
"Це – пандемічна ціна, яку для України створив міністр закордонних справ Петро Олексійович Порошенко, який подзвонив керівнику і домовився, щоби йому продали за 5,5 євро", - заявив заступник міністра охорони здоров’я Василь Лазоришинець.
Це теж виявилося не повною правдою: Порошенко організував процес і дійсно закупив ліки, але така ціна є загальнодоступною для країн з пандемією, що визначені фармацевтичною компанією. І дивно, чому про таку ціну в уряді ніхто не здогадувався.
Ми направили до штаб-квартири Roche запитання: чи була в України можливість закупити Таміфлю за зниженою ціною до початку епідемії і чи зверталися українські урядовці до того, як вона спалахнула?
"Програма "Створення резервів Таміфлю" була оголошена 1 липня. З того часу усі країни, які мають право брати участь у програмі – і Україна одна з цих країн – можуть використовувати цю пропозицію", - відповіла офіційна речниця Roche Мартина Рапп.
На запитання, коли до них звернулися урядовці відповідь була лаконічною: "З Roche зконтактували під час нинішнього спалаху".
Міністр охорони здоров’я Василь Князевич відмовляється обговорювати тему як були використані гроші та час на підготовку до епідемії. Каже, давайте її поборемо, а потім будемо говорити. Така позиція має рацію. Але тоді 1 мільярд гривень, виділений Радою на боротьбу, має витрачатися не менш публічно, ніж урядовці зустрічали літак з Таміфлю. Який вони могли у достатній кількості закупити влітку і збільшити шанси людей, яких першими атакував вірус.

Олександр Акименко, Єгор Соболєв, бюро журналістських розслідувань "Свідомо", для УП